Úvodní stránka

Účetnictví organizačních kanceláří je komplexní systém pro vedení podvojného účetnictví integrující všechny ekonomické agendy do jednoho celku. Systém je vhodný pro všechny velikosti firem a pro všechny organizační struktury.
Umožňuje síťový provoz na libovolné síti, která podporuje sdílení souborů a uzamykání vět.
UOK nedostanete jako balík, ale autorizovaný dealer vám bude k dispozici nejen v otázkách vlastního UOK, ale i v otázkách účetního poradenství.
Při vývoji i provozu systému autoři a autorizování dealeři spolupracují s auditory a daňovými poradci.

Autor programu:
Organizační kancelář Praha, s. r. o.
pracoviště EPOS OK, s. r. o.
Kafkova 16
160 00 Praha 6
e-mail: uok@okpraha.cz

Provozovatel těchto webových stránek:
Ing. Pavel Říha
Bartoňova 827
530 12 Pardubice – Studánka
IČO: 739 88 936
Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.
Daňový poradce evidenční číslo 04597 zapsaný v seznamu daňových poradců vedeným Komorou daňových poradců České republiky.
Web: www.rihovi.eu
e-mail: pavel@rihovi.eu

Share Button