Změna průměrné ceny pohonných hmot od 19. října 2021

Ve sbírce zákonů vyšla dne 18. října 2021 vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabyla účinnosti 19. října 2021.

Došlo k úpravě průměrné ceny položky Benzin automobilový 95 oktanů z původní hodnoty 27,80 Kč na hodnotu 33,80 Kč.

Share Button