Změna průměrné ceny pohonných hmot od 14. května 2022

Ve sbírce zákonů vyšla dne 13. května 2022 vyhláška č. 116/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která nabyla účinnosti 14. května 2022.

Došlo k úpravě průměrné ceny položky benzin automobilový 95 oktanů z původní hodnoty 37,10 Kč na hodnotu 44,50 Kč a položky motorová nafta z původní hodnoty 36,10 Kč na hodnotu 47,10 Kč.

Již 12. března 2022 nabyla účinnosti vyhláškoa č. 47/2022 Sb. ,kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která změnila položku elektřina z původní hodnoty 4,10 Kč na novou hodnotu 6,00 Kč.

Share Button