Změna sazeb stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot od 20. srpna 2022

Ve sbírce zákonů vyšla dne 19. srpna 2022 vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů, které nabyla účinnosti 20. srpna 2022. Níže uvádím porovnání jednotlivých sazeb.
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
 Typ vozidla do 19.8. od 20.8.
Jednostopá vozdila a tříkolky 1,30 Kč 1,30 Kč
Osobní silniční motorová vozidla 4,70 Kč 4,70 Kč
 
Stravné (soukromý sektor)
 Délka pracovní cesty do 19.8. od 20.8.
5 až 12 hodin nejméně 99 Kč nejméně 120 Kč
12 až 18 hodin nejméně 151 Kč nejméně 181 Kč
18 a více hodin nejméně 237 Kč nejméně 284 Kč
 
Stravné (veřejný sektor)
 Délka pracovní cesty do 19.8. od 20.8.
5 až 12 hodin 99 Kč až 118 Kč 120 Kč až 142 Kč
12 až 18 hodin 151 Kč až 182 Kč 181 Kč až 219 Kč
18 a více hodin 237 Kč až 283 Kč 284 Kč až 340 Kč
 
Průměrná cena pohonných hmot
 Typ pohonné hmoty do 19.8. od 20.8.
Benzin automobilový 95 oktanů 44,50 Kč* 44,50 Kč
Benzin automobilový 98 oktanů 40,50 Kč 51,40 Kč
Motorová nafta 47,10 Kč* 47,10 Kč
Elektřina 6,00 Kč* 6,00 Kč
* Pozn.: Výše průměrné ceny pohonných hmot benzin automobilový 95 oktanů, motorová nafta a elektřina již byl v průběhu roku 2022 měněn – více se dočtete v článku Změna průměrné ceny pohonných hmot od 14. května 2022.
Share Button